Orion Wells

דמויות אלכימיה כימית 3

₪19.99
  • דמויות אלכימיה כימית 3 - Orion Wells
דמויות אלכימיה כימית 3 - Orion Wells דמויות אלכימיה כימית 3 - Orion Wells דמויות אלכימיה כימית 3 - Orion Wells דמויות אלכימיה כימית 3 - Orion Wells דמויות אלכימיה כימית 3 - Orion Wells

Orion Wells

דמויות אלכימיה כימית 3

₪19.99

אנא הקפד לבחור את הגודל והצבע הנכונים, אם הם זמינים.

תיאור

לפני גילוי היסודות והטבלה המחזורית תוארו כימיקלים וחומרי חומר בסמלים כימיים ואלכימיים. סמלים מרתקים דמויי רונה אלה מסקרנים ומספקים תובנה לתהליכי החשיבה של החוקרים המלומדים של פעם.