Orion Wells

הדפסת בציר שלד של אנטומיה, מבט קדמי

₪19.99
  • הדפסת בציר שלד אנטומיה, מבט מלפנים - Orion Wells
הדפסת בציר שלד אנטומיה, מבט מלפנים - Orion Wells הדפסת בציר שלד אנטומיה, מבט מלפנים - Orion Wells הדפסת בציר שלד אנטומיה, מבט מלפנים - Orion Wells הדפסת בציר שלד אנטומיה, מבט מלפנים - Orion Wells הדפסת בציר שלד אנטומיה, מבט מלפנים - Orion Wells

Orion Wells

הדפסת בציר שלד של אנטומיה, מבט קדמי

₪19.99

אנא הקפד לבחור את הגודל והצבע הנכונים, אם הם זמינים.

תיאור

מבט מפורט להפליא המתאר שלד אנושי מלפנים.